Jan
29
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Jan 29 um 20:00
Feb
12
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Feb 12 um 20:00
Feb
19
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Feb 19 um 20:00
Feb
26
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Feb 26 um 20:00
Mrz
5
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Mrz 5 um 20:00
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus

eventuell Probe (Fastnacht)

Mrz
12
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Mrz 12 um 20:00
Mrz
19
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Mrz 19 um 20:00
Mrz
26
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Mrz 26 um 20:00
Apr
2
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Apr 2 um 20:00
Apr
23
Di
2019
Chor St. Elisabeth @ Pfarrhaus
Apr 23 um 20:00